KURS IZRADA VIDEO IGARA

Game development kurs je prvi veliki korak za one koji žele ozbiljnije da uđu u svet pravljenja video-igrica. Ova industrija je premašila industriju filmova i nastaviće da raste. Unity Engine je trenutno najpopularnija platforma na svetu za pravljenje igara i njene mogućnosti su ogromne. Obuka za rad u 3D Unity Game Engine, namenjena je svima koji u sebi nose ljubav i strast prema video igrama. Danas je tržište video igara jedno od najvećih na svetu, i ukoliko mislite da vaše ideje i kreativnost zaslužuju pažnju, vreme je da se priključite.

Naš kurs ce vam omogućiti da steknete znanja iz objektno orijentisanog programiranja u C# programskom jeziku. Naučićete rad na 3D Unity platformi koja u potpunosti može da doprinese ostvarenju vaših zamisli i ideja. Spremite se za učenje jer vas očekuje više od 40 domaćih zadataka i izrada 4 prototipa video igara u Unity game engine-u!

72h video lekcija

25000 RSD20000 RSD

3 rate

20% popusta

za prijave do 10.09.2020.

PRIJAVI SE

KURS IZRADA VIDEO IGARA

Game development kurs je prvi veliki korak za one koji žele ozbiljnije da uđu u svet pravljenja video-igrica. Ova industrija je premašila industriju filmova i nastaviće da raste. Unity Engine je trenutno najpopularnija platforma na svetu za pravljenje igara i njene mogućnosti su ogromne. Obuka za rad u 3D Unity Game Engine, namenjena je svima koji u sebi nose ljubav i strast prema video igrama. Danas je tržište video igara jedno od najvećih na svetu, i ukoliko mislite da vaše ideje i kreativnost zaslužuju pažnju, vreme je da se priključite.

Naš kurs ce vam omogućiti da steknete znanja iz objektno orijentisanog programiranja u C# programskom jeziku. Naučićete rad na 3D Unity platformi koja u potpunosti može da doprinese ostvarenju vaših zamisli i ideja. Spremite se za učenje jer vas očekuje više od 40 domaćih zadataka i izrada 4 prototipa video igara u Unity game engine-u!

72h video lekcija |25000 rsd 20000 rsd | 3 rate

20% popusta za prijave do 10.09.2020.

PRIJAVI SE

Naš kurs ce vam omogućiti da steknete znanja iz objektno orijentisanog programiranja u C# programskom jeziku. Naučićete rad na 3D Unity platformi koja u potpunosti može da doprinese ostvarenju vaših zamisli i ideja.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Naučićete osnove programiranja na c# programskom jeziku od nule. Nije potrebno predhodno znanje iz oblasti programiranja. Savladaćete koncepte kao što su: promenljive, naredbe za upravljanje tokom programa (uslove i petlje), metode, objektno orijentisano programiranje (klase, konstruktori, nasledjivanje, polimorfizam…), operacije za rad sa stringovima.

Vežbaćete rešavanje problema i planiranje video igara. Naučićete osnove Unity3d engine-a i API koji vam je neophodan prilikom izrade vašeg projekta. Tokom kursa biće implementirani razni prototipovi video igara kao što su iks-oks, hiden object, scroller pucačina i pucačina sa pogledom odozgo.

Kurs će vam pružati u uvid šta je sve potrebno da se implementira jedna video igra i kako pristupiti složenom projektu. Nakon kursa bićete u mogućnosti da kreirate manje video igre na osnovu sopstvene ideje.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Naučićete osnove programiranja na c# programskom jeziku od nule. Nije potrebno predhodno znanje iz oblasti programiranja. Savladaćete koncepte kao što su: promenljive, naredbe za upravljanje tokom programa (uslove i petlje), metode, objektno orijentisano programiranje (klase, konstruktori, nasledjivanje, polimorfizam…), operacije za rad sa stringovima.

Vežbaćete rešavanje problema i planiranje video igara. Naučićete osnove Unity3d engine-a i API koji vam je neophodan prilikom izrade vašeg projekta. Tokom kursa biće implementirani razni prototipovi video igara kao što su iks-oks, hiden object, scroller pucačina i pucačina sa pogledom odozgo.

Kurs će vam pružati u uvid šta je sve potrebno da se implementira jedna video igra i kako pristupiti složenom projektu. Nakon kursa bićete u mogućnosti da kreirate manje video igre na osnovu sopstvene ideje.

SADRŽAJ KURSA

C# – OSNOVE PROGRAMIRANJA (5h video tutorijala + 13h tradicionalne nastave)

Poglavlje 1C# – Uvod
Lekcija 1Uvod
Lekcija 2Uvod – Instaliranje
Lekcija 3Uvod – Hello World
Lekcija 4Uvod – Konzolna aplikacija
Lekcija 5Uvod – Promenljive i tipovi podataka
Lekcija 6Uvod – Konverzije tipova podataka
Lekcija 7Uvod – Implicitno navodjenje tipa podatka (var)
Lekcija 8Uvod – Operatori
Poglavlje 2C# – Kontrola toka
Lekcija 1Kontrola toka – If naredba
Lekcija 2Kontrola toka – Switch naredba
Lekcija 3Kontrola toka – For petlja
Lekcija 4Kontrola toka – Foreach petlja
Lekcija 5Kontrola toka – While petlja
Poglavlje 3C# – Kolekcije
Lekcija 1Kolekcije – Nizovi
Lekcija 2Kolekcije – Matrice
Poglavlje 4C# – Metode
Lekcija 1Metode
Poglavlje 5C# – OOP
Lekcija 1OOP – Klase i objekti
Lekcija 2OOP – Enkapsulacija
Lekcija 3OOP – Svojstva (properties)
Lekcija 4OOP – Statičke metode
Lekcija 5OOP – Nasleđivanje
Lekcija 6OOP – Virtuelne metode
Lekcija 7OOP – Apstraktne metode
Lekcija 8OOP – Polimorfizam
Poglavlje 6C# – Generičke kolekcije
Lekcija 1Generičke kolekcije – Liste i rečnici
Poglavlje 7C# – Stringovi
Lekcija 1Stringovi – Formatiranje i metode
Poglavlje 8C# – Zaključak
Lekcija 1Zaključak

UNITY3D – GAME DEVELOPMENT (21.5h  video tutorijala + 30.5h tradicionalne nastave)

Poglavlje 1Unity – Uvod
Lekcija 1Uvod – Instaliranje
Lekcija 2Uvod – Korisnički interfejs
Lekcija 3Uvod – Objekti i komponente
Lekcija 4Uvod – Translacija, rotacija, promena veličine
Lekcija 5Uvod – Kreiranje skripte
Lekcija 6Uvod – Petlja video igre (Game loop)
Lekcija 7Uvod – Scene
Lekcija 8Uvod – Kamera
Poglavlje 2Unity – Transformacija
Lekcija 1Transformacija – Translacija i rotacija
Lekcija 2Transformacija – Vektori
Lekcija 3Transformacija – Odnos roditelj dete
Poglavlje 3Unity – Matematika
Lekcija 1Matematika – Vektori
Lekcija 2Matematika – Clamp, random, pingpong
Lekcija 3Matematika – Lerp, Movetowrads
Poglavlje 4Unity – Fizika
Lekcija 1Fizika – Colliders, Rigidbody, Detekcija intersekcije
Lekcija 2Fizika – Raycast
Poglavlje 5Unity – Game Object
Lekcija 1Game Objects – Instanciranje, uništavanje…
Lekcija 2Game Object – Pribavljanje komponente
Lekcija 3Game Object – Tagovi i lejeri
Lekcija 4Game Object – Prefabs i resursi
Poglavlje 6Unity – Prototip – Hidden Object
Lekcija 1Prototip – Hidden object I Deo
Lekcija 2Prototip – Hidden object II Deo
Lekcija 3Prototip – Hidden object III Deo
Lekcija 4Prototip – Hidden object IV Deo
Lekcija 5Prototip – Hidden object V Deo
Lekcija 6Prototip – Hidden object VI Deo
Lekcija 7Prototip – Hidden object VII Deo
Poglavlje 7Unity – Ulaz
Lekcija 1Ulaz – Tastatura i miš
Lekcija 2Ulaz – Menadžer
Lekcija 3Ulaz – Dodir (touches)
Lekcija 4Ulaz – Cross platform
Poglavlje 8Unity – UI
Lekcija 1UI – Canvas
Lekcija 2UI – RectTransform
Lekcija 3UI – Image, Text, Button
Poglavlje 9Unity – Prototip – Iks Oks
Lekcija 1Prototip – Iks-Oks I Deo
Lekcija 2Prototip – Iks-Oks II Deo
Lekcija 3Prototip – Iks-Oks III Deo
Lekcija 4Prototip – Iks-Oks IV Deo
Lekcija 5Prototip – Iks-Oks V Deo
Lekcija 6Prototip – Iks-Oks VI Deo
Lekcija 7Prototip – Iks-Oks VII Deo
Lekcija 8Prototip – Iks-Oks VIII Deo
Poglavlje 10Unity – Vreme
Lekcija 1Vreme – DeltaTime, TimeScale
Lekcija 2Vreme – Tajmer
Lekcija 3Vreme – Invoke, InvokeRepeating
Poglavlje 11Unity – Asseti
Lekcija 1Asseti – 3d modeli
Lekcija 2Asseti – Teksture
Lekcija 3Asseti – Materjali
Lekcija 4Asseti – Zvukovi
Poglavlje 12Unity – Prototip – Space Battle
Lekcija 1Prototip – Space Battle I Deo
Lekcija 2Prototip – Space Battle II Deo
Lekcija 3Prototip – Space Battle III Deo
Lekcija 4Prototip – Space Battle IV Deo
Lekcija 5Prototip – Space Battle V Deo
Lekcija 6Prototip – Space Battle VI Deo
Lekcija 7Prototip – Space Battle VII Deo
Lekcija 8Prototip – Space Battle VIII Deo
Lekcija 9Prototip – Space Battle IX Deo
Lekcija 10Prototip – Space Battle X Deo
Lekcija 11Prototip – Space Battle XI Deo
Lekcija 12Prototip – Space Battle XII Deo
Lekcija 13Prototip – Space Battle XIII Deo
Lekcija 14Prototip – Space Battle XIV Deo
Lekcija 15Prototip – Space Battle XV Deo
Lekcija 16Prototip – Space Battle XVI Deo
Lekcija 17Prototip – Space Battle XVII Deo
Lekcija 18Prototip – Space Battle XVIII Deo
Poglavlje 13Unity – Animacije
Lekcija 1Animacije – Kreiranje Animacije
Lekcija 2Animacije – Sistem Animacija osnovni pojmovi
Lekcija 3Animacije – Graf stanja
Lekcija 4Animacije – Dogadjaji
Lekcija 5Animacije – Stablo za miksovanje Animacija
Lekcija 6Animacije – Slojevi animacije i maskiranje
Poglavlje 14Unity – Veštačka inteligencija
Lekcija 1Veštačka Inteligencija – Navigacija
Lekcija 2Veštačka Inteligencija – Navigacija i animacija
Lekcija 3Veštačka Inteligencija – Automat stanja
Poglavlje 15Unity – Prototip – Zombie Attack
Lekcija 1Prototip – Zombie Attack Uvod
Lekcija 2Prototip – Zombie Attack I Deo
Lekcija 3Prototip – Zombie Attack II Deo
Lekcija 4Prototip – Zombie Attack III Deo
Lekcija 5Prototip – Zombie Attack IV Deo
Lekcija 6Prototip – Zombie Attack V Deo
Lekcija 7Prototip – Zombie Attack VI Deo
Lekcija 8Prototip – Zombie Attack VII Deo
Lekcija 9Prototip – Zombie Attack VIII Deo
Lekcija 10Prototip – Zombie Attack IX Deo
Lekcija 11Prototip – Zombie Attack X Deo
Lekcija 12Prototip – Zombie Attack XI Deo
Lekcija 13Prototip – Zombie Attack XII Deo
Lekcija 14Prototip – Zombie Attack XIII Deo
Lekcija 15Prototip – Zombie Attack XIV Deo
Lekcija 16Prototip – Zombie Attack XV Deo
Lekcija 17Prototip – Zombie Attack XVI Deo
Lekcija 18Prototip – Zombie Attack XVII Deo
Lekcija 19Prototip – Zombie Attack XVIII Deo
Lekcija 20Prototip – Zombie Attack XIX Deo
Poglavlje 16Unity – Zaključak
Lekcija 1Zaključak
Lekcija 2Završni projekat – SOKOBAN

PHOTOSHOP (1.5h video tutorijala)

Poglavlje 1Photoshop – Online kurs
Lekcija 1Uvod
Lekcija 2Korisnički interfejs
Lekcija 3Kreiranje novog dokumenta
Lekcija 4Navigacija i zumiranje
Lekcija 5Screen mode
Lekcija 6Čuvanje i tipovi slika
Lekcija 7Kropovanje slika
Lekcija 8Upoznavanje sa layer-ima
Lekcija 9Rad sa layer-ima
Lekcija 10Blending opcije
Lekcija 11Adjustment layer 1
Lekcija 12Vrste selekcija
Lekcija 13Modifikacija i čuvanje selekcija
Lekcija 14Rad sa maskama
Lekcija 15Kreiranje maske iz selekcije
Lekcija 16Kreiranje teksta iz maske
Lekcija 17Izoštravanje slike
Lekcija 18Levels
Lekcija 19Curves
Lekcija 20Brightness, Contrast
Lekcija 21Hue, Saturation
Lekcija 22Obrada slike
Lekcija 23Kreiranje template-a za vizit kartu
Lekcija 24Kreiranje vizit karte
Lekcija 25Photoshop – Test

SADRŽAJ KURSA

C# – OSNOVE PROGRAMIRANJA (5h video tutorijala + 13h tradicionalne nastave)

Poglavlje 1C# – Uvod
Lekcija 1Uvod
Lekcija 2Uvod – Instaliranje
Lekcija 3Uvod – Hello World
Lekcija 4Uvod – Konzolna aplikacija
Lekcija 5Uvod – Promenljive i tipovi podataka
Lekcija 6Uvod – Konverzije tipova podataka
Lekcija 7Uvod – Implicitno navodjenje tipa podatka (var)
Lekcija 8Uvod – Operatori
Poglavlje 2C# – Kontrola toka
Lekcija 1Kontrola toka – If naredba
Lekcija 2Kontrola toka – Switch naredba
Lekcija 3Kontrola toka – For petlja
Lekcija 4Kontrola toka – Foreach petlja
Lekcija 5Kontrola toka – While petlja
Poglavlje 3C# – Kolekcije
Lekcija 1Kolekcije – Nizovi
Lekcija 2Kolekcije – Matrice
Poglavlje 4C# – Metode
Lekcija 1Metode
Poglavlje 5C# – OOP
Lekcija 1OOP – Klase i objekti
Lekcija 2OOP – Enkapsulacija
Lekcija 3OOP – Svojstva (properties)
Lekcija 4OOP – Statičke metode
Lekcija 5OOP – Nasleđivanje
Lekcija 6OOP – Virtuelne metode
Lekcija 7OOP – Apstraktne metode
Lekcija 8OOP – Polimorfizam
Poglavlje 6C# – Generičke kolekcije
Lekcija 1Generičke kolekcije – Liste i rečnici
Poglavlje 7C# – Stringovi
Lekcija 1Stringovi – Formatiranje i metode
Poglavlje 8C# – Zaključak
Lekcija 1Zaključak

UNITY3D – GAME DEVELOPMENT (21.5h  video tutorijala + 30.5h tradicionalne nastave)

Poglavlje 1Unity – Uvod
Lekcija 1Uvod – Instaliranje
Lekcija 2Uvod – Korisnički interfejs
Lekcija 3Uvod – Objekti i komponente
Lekcija 4Uvod – Translacija, rotacija, promena veličine
Lekcija 5Uvod – Kreiranje skripte
Lekcija 6Uvod – Petlja video igre (Game loop)
Lekcija 7Uvod – Scene
Lekcija 8Uvod – Kamera
Poglavlje 2Unity – Transformacija
Lekcija 1Transformacija – Translacija i rotacija
Lekcija 2Transformacija – Vektori
Lekcija 3Transformacija – Odnos roditelj dete
Poglavlje 3Unity – Matematika
Lekcija 1Matematika – Vektori
Lekcija 2Matematika – Clamp, random, pingpong
Lekcija 3Matematika – Lerp, Movetowrads
Poglavlje 4Unity – Fizika
Lekcija 1Fizika – Colliders, Rigidbody, Detekcija intersekcije
Lekcija 2Fizika – Raycast
Poglavlje 5Unity – Game Object
Lekcija 1Game Objects – Instanciranje, uništavanje…
Lekcija 2Game Object – Pribavljanje komponente
Lekcija 3Game Object – Tagovi i lejeri
Lekcija 4Game Object – Prefabs i resursi
Poglavlje 6Unity – Prototip – Hidden Object
Lekcija 1Prototip – Hidden object I Deo
Lekcija 2Prototip – Hidden object II Deo
Lekcija 3Prototip – Hidden object III Deo
Lekcija 4Prototip – Hidden object IV Deo
Lekcija 5Prototip – Hidden object V Deo
Lekcija 6Prototip – Hidden object VI Deo
Lekcija 7Prototip – Hidden object VII Deo
Poglavlje 7Unity – Ulaz
Lekcija 1Ulaz – Tastatura i miš
Lekcija 2Ulaz – Menadžer
Lekcija 3Ulaz – Dodir (touches)
Lekcija 4Ulaz – Cross platform
Poglavlje 8Unity – UI
Lekcija 1UI – Canvas
Lekcija 2UI – RectTransform
Lekcija 3UI – Image, Text, Button
Poglavlje 9Unity – Prototip – Iks Oks
Lekcija 1Prototip – Iks-Oks I Deo
Lekcija 2Prototip – Iks-Oks II Deo
Lekcija 3Prototip – Iks-Oks III Deo
Lekcija 4Prototip – Iks-Oks IV Deo
Lekcija 5Prototip – Iks-Oks V Deo
Lekcija 6Prototip – Iks-Oks VI Deo
Lekcija 7Prototip – Iks-Oks VII Deo
Lekcija 8Prototip – Iks-Oks VIII Deo
Poglavlje 10Unity – Vreme
Lekcija 1Vreme – DeltaTime, TimeScale
Lekcija 2Vreme – Tajmer
Lekcija 3Vreme – Invoke, InvokeRepeating
Poglavlje 11Unity – Asseti
Lekcija 1Asseti – 3d modeli
Lekcija 2Asseti – Teksture
Lekcija 3Asseti – Materjali
Lekcija 4Asseti – Zvukovi
Poglavlje 12Unity – Prototip – Space Battle
Lekcija 1Prototip – Space Battle I Deo
Lekcija 2Prototip – Space Battle II Deo
Lekcija 3Prototip – Space Battle III Deo
Lekcija 4Prototip – Space Battle IV Deo
Lekcija 5Prototip – Space Battle V Deo
Lekcija 6Prototip – Space Battle VI Deo
Lekcija 7Prototip – Space Battle VII Deo
Lekcija 8Prototip – Space Battle VIII Deo
Lekcija 9Prototip – Space Battle IX Deo
Lekcija 10Prototip – Space Battle X Deo
Lekcija 11Prototip – Space Battle XI Deo
Lekcija 12Prototip – Space Battle XII Deo
Lekcija 13Prototip – Space Battle XIII Deo
Lekcija 14Prototip – Space Battle XIV Deo
Lekcija 15Prototip – Space Battle XV Deo
Lekcija 16Prototip – Space Battle XVI Deo
Lekcija 17Prototip – Space Battle XVII Deo
Lekcija 18Prototip – Space Battle XVIII Deo
Poglavlje 13Unity – Animacije
Lekcija 1Animacije – Kreiranje Animacije
Lekcija 2Animacije – Sistem Animacija osnovni pojmovi
Lekcija 3Animacije – Graf stanja
Lekcija 4Animacije – Dogadjaji
Lekcija 5Animacije – Stablo za miksovanje Animacija
Lekcija 6Animacije – Slojevi animacije i maskiranje
Poglavlje 14Unity – Veštačka inteligencija
Lekcija 1Veštačka Inteligencija – Navigacija
Lekcija 2Veštačka Inteligencija – Navigacija i animacija
Lekcija 3Veštačka Inteligencija – Automat stanja
Poglavlje 15Unity – Prototip – Zombie Attack
Lekcija 1Prototip – Zombie Attack Uvod
Lekcija 2Prototip – Zombie Attack I Deo
Lekcija 3Prototip – Zombie Attack II Deo
Lekcija 4Prototip – Zombie Attack III Deo
Lekcija 5Prototip – Zombie Attack IV Deo
Lekcija 6Prototip – Zombie Attack V Deo
Lekcija 7Prototip – Zombie Attack VI Deo
Lekcija 8Prototip – Zombie Attack VII Deo
Lekcija 9Prototip – Zombie Attack VIII Deo
Lekcija 10Prototip – Zombie Attack IX Deo
Lekcija 11Prototip – Zombie Attack X Deo
Lekcija 12Prototip – Zombie Attack XI Deo
Lekcija 13Prototip – Zombie Attack XII Deo
Lekcija 14Prototip – Zombie Attack XIII Deo
Lekcija 15Prototip – Zombie Attack XIV Deo
Lekcija 16Prototip – Zombie Attack XV Deo
Lekcija 17Prototip – Zombie Attack XVI Deo
Lekcija 18Prototip – Zombie Attack XVII Deo
Lekcija 19Prototip – Zombie Attack XVIII Deo
Lekcija 20Prototip – Zombie Attack XIX Deo
Poglavlje 16Unity – Zaključak
Lekcija 1Zaključak
Lekcija 2Završni projekat – SOKOBAN

PHOTOSHOP (1.5h video tutorijala)

Poglavlje 1Photoshop – Online kurs
Lekcija 1Uvod
Lekcija 2Korisnički interfejs
Lekcija 3Kreiranje novog dokumenta
Lekcija 4Navigacija i zumiranje
Lekcija 5Screen mode
Lekcija 6Čuvanje i tipovi slika
Lekcija 7Kropovanje slika
Lekcija 8Upoznavanje sa layer-ima
Lekcija 9Rad sa layer-ima
Lekcija 10Blending opcije
Lekcija 11Adjustment layer 1
Lekcija 12Vrste selekcija
Lekcija 13Modifikacija i čuvanje selekcija
Lekcija 14Rad sa maskama
Lekcija 15Kreiranje maske iz selekcije
Lekcija 16Kreiranje teksta iz maske
Lekcija 17Izoštravanje slike
Lekcija 18Levels
Lekcija 19Curves
Lekcija 20Brightness, Contrast
Lekcija 21Hue, Saturation
Lekcija 22Obrada slike
Lekcija 23Kreiranje template-a za vizit kartu
Lekcija 24Kreiranje vizit karte
Lekcija 25Photoshop – Test

NENAD RAJKOVIĆ

VODIČ KURSA

Jedan od game developera sa najvećim iskustvom u regionu. Sa pravljenjem igara počeo je 2008. godine. Iza sebe ima više uspešnih komercijalnih igara kao i više osvojenih nagrada na game takmičenjima među kojima su nagrade Indie Game Summer Uprising 2011 i Nordeus Hackaton 2013 (nagrada za najbolji multimedijalni sadržaj). Odličan poznavalac .NET biblioteka, C# programskog jezika i Unity 3d razvojne platforme za izradu video igara. Poseduje pozamašno znanje u radu sa grafičkim programima kao što su Photoshop i 3ds Max.

NENAD RAJKOVIĆ

PREDAVAČ

Jedan od game developera sa najvećim iskustvom u regionu. Sa pravljenjem igara počeo je 2008. godine. Iza sebe ima više uspešnih komercijalnih igara kao i više osvojenih nagrada na game takmičenjima među kojima su nagrade Indie Game Summer Uprising 2011 i Nordeus Hackaton 2013 (nagrada za najbolji multimedijalni sadržaj). Odličan poznavalac .NET biblioteka, C# programskog jezika i Unity 3d razvojne platforme za izradu video igara. Poseduje pozamašno znanje u radu sa grafičkim programima kao što su Photoshop i 3ds Max.