KURS NAPREDNE JAVE

Ukoliko ste naučili osnove (Java) programiranja, spremni ste da savladate napredne tehnike programiranja u Javi. Naš kurs Naprednog programiranja će vam upravo to omogućiti. Ovaj kurs zahteva predznanje iz osnova Jave, te se polaznicima savetuje da prvo uspešno završe Osnove programiranja. Ubrzajte rad svoje aplikacije, omogućite komunikaciju sa bazom podataka, pokrenite aplikaciju na web serveru! Uđite u svet međusobne saradnje gde ceo tim radi na izradi projekta. Savladajte napredne tehnike programiranja u Javi.

Ovaj kurs ima za cilj da osposobi sve polaznike za praktičnu upotrebu pomenutog programskog jezika u realizaciji konkretnih problema. Pored toga, nakon uspešno završenog kursa polaznik će imati sva neophodna znanja pomoću kojih će samostalno moći da kreira kompleksne klase i biti spreman za upotrebu višenitnih procesa, mreže i baza podataka.

Nakon završetka obuke od 4 meseca, dobićete završni projekat da samostalno izradite svoj aplikaciju u Javi. To je odličan način da iskoristite svo stečeno znanje sa kursa i ujedno napravite vaš prvi portfolio za CV. Tokom izrade završnog projekta imaćete dodatnih 30 dana online podršku predavača.

POKLON

ONLINE KURS C# PROGRAMIRANJA
& BOOTSTRAPA

60 časova

39000 RSD31200 RSD

3 rate

20% popusta

za prijave do 01.09.2024.

KURS NAPREDNE JAVE

Ukoliko ste naučili osnove (Java) programiranja, spremni ste da savladate napredne tehnike programiranja u Javi. Naš kurs Naprednog programiranja će vam upravo to omogućiti. Ovaj kurs zahteva predznanje iz osnova Jave, te se polaznicima savetuje da prvo uspešno završe Osnove programiranja. Ubrzajte rad svoje aplikacije, omogućite komunikaciju sa bazom podataka, pokrenite aplikaciju na web serveru! Uđite u svet međusobne saradnje gde ceo tim radi na izradi projekta. Savladajte napredne tehnike programiranja u Javi.

Ovaj kurs ima za cilj da osposobi sve polaznike za praktičnu upotrebu pomenutog programskog jezika u realizaciji konkretnih problema. Pored toga, nakon uspešno završenog kursa polaznik će imati sva neophodna znanja pomoću kojih će samostalno moći da kreira kompleksne klase i biti spreman za upotrebu višenitnih procesa, mreže i baza podataka.

POKLON

ONLINE KURS C# PROGRAMIRANJA
& BOOTSTRAPA

60 časova | 39000 rsd31200 rsd |3 rate

20% popusta za prijave do 01.09.2024.

Nakon završetka obuke od 4 meseca, dobićete završni projekat da samostalno izradite svoj aplikaciju u Javi. To je odličan način da iskoristite svo stečeno znanje sa kursa i ujedno napravite vaš prvi portfolio za CV. Tokom izrade završnog projekta imaćete dodatnih 30 dana online podršku predavača.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Nakon izučavanja osnovnih principa objektno orijentisanog programiranja, vreme je za rad na praktičnim primerima. Na kursu naprednog programiranja videćete kako i gde se čuva kod i njegove izmene, kao i kako više članova tima mogu istovremeno raditi na istom projektu. Naučićete da koristite napredne strukture dokumenata kao što su XML i JSON. U igru uvodimo i framework-ove za lakše upravljanje projektom i zavisnim bibliotekama. Bavimo se izučavanjem rada sa nitima, merimo brzinu izvršavanja programa, a povezivanje sa bazom podataka postaje uobičajena rutina. Neka i vaš projekat postane dostupan na internetu iz pomoć web servera!

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Nakon izučavanja osnovnih principa objektno orijentisanog programiranja, vreme je za rad na praktičnim primerima. Na kursu naprednog programiranja videćete kako i gde se čuva kod i njegove izmene, kao i kako više članova tima mogu istovremeno raditi na istom projektu. Naučićete da koristite napredne strukture dokumenata kao što su XML i JSON. U igru uvodimo i framework-ove za lakše upravljanje projektom i zavisnim bibliotekama. Bavimo se izučavanjem rada sa nitima, merimo brzinu izvršavanja programa, a povezivanje sa bazom podataka postaje uobičajena rutina. Neka i vaš projekat postane dostupan na internetu iz pomoć web servera!

NASTAVA PO NEDELJAMA

PRVA NEDELJA

Rekapitulacija OOP

Podešavanje radnog okruženja

DRUGA NEDELJA

Verzionisanje koda (SVN/Git)

Merenje performansi

TREĆA NEDELJA

Rad sa datumima i vremenskim tipovima

Rad sa bibliotekama

ČETVRTA NEDELJA

Struktura XML dokumenata

DOM

PETA NEDELJA

JSON

Maven framework

ŠESTA NEDELJA

Singleton framework

Upotreba sadržaja sa web stranica

SEDMA NEDELJA

Uvod u rad sa bazama podataka

OSMA NEDELJA

Izučavanje SQL komandi

Povezivanje Jave sa bazom

DEVETA NEDELJA

Rad sa nitima

DESETA NEDELJA

Kreiranje i korišćenje logova

Kreiranje testova

JEDANAESTA NEDELJA

Kreiranje servleta

Tomcat server

DVANAESTA NEDELJA

Osnove HTML-a

Korišćenje GET i POST metode

TRINAESTA NEDELJA

Kreiranje JSP stranica

ČETRNAESTA NEDELJA

Upotreba Hibernate ORM-a

PETNAESTA NEDELJA

Upotreba Observer obrasca

NASTAVA PO NEDELJAMA

Saša Kostić

PREDAVAČ

Java i C# developer. Data scientist. Nakon studija Računarstva i informatike na Elektronskom fakultetu u Nišu, praktično iskustvo stiče u radu na realnim problemima. Svoje veštine sve više orijentiše ka Javi kao modernom programskom jeziku i upotrebi open-source framework-ova i biblioteka. Bavi se izučavanjem i primenom Natural Language Processing-a i Machine Learning-a.

Pored toga što je Senior programer Saša je i senior predavač, preko stotinu polaznika je uspešno završilo njegov trening.

Saša Kostić

PREDAVAČ

Java i C# developer. Data scientist. Nakon studija Računarstva i informatike na Elektronskom fakultetu u Nišu, praktično iskustvo stiče u radu na realnim problemima. Svoje veštine sve više orijentiše ka Javi kao modernom programskom jeziku i upotrebi open-source framework-ova i biblioteka. Bavi se izučavanjem i primenom Natural Language Processing-a i Machine Learning-a.

Pored toga što je Senior programer Saša je i senior predavač, preko stotinu polaznika je uspešno završilo njegov trening.

KURSEVI

KURSEVI