KURS JAVASCRIPT

Ukoliko ste savladali osnove HTML i CSS-a, i želite da gradite karijeru kao frontend developer, najlogičniji sledeći korak bio bi JavaScript. Ukoliko vas ova oblast zanima, učenjem programskog jezika JavaScript i tehnika za frontend development napravićete značajan korak za ulazak u IT svet i usvojiti znanja koja ćete odmah moći da primenite u praksi i pronađete odlično plaćen posao koji odlikuje profesiju web programera.

JavaScript je trenutno najpopularniji skriptni jezik na webu. Na početku se ovaj programski jezik koristio samo za izradu web sajtova dok se sada sve više koristi i pri izradi kompleksnih web aplikacija. Kao i većina modernih programskih jezika, JavaSrcript takođe za osnovu ima programski jezik C, što ga čini prilično jednostavnim za upotrebu. JavaScript nije isto što i Java, to su dva potpuno različita jezika.

Na kursu vas očekuje 70 časova ozbiljnog praktičnog rada i propratni zadaci za vežbanje. Nakon završetka obuke od 4 meseca dobićete završni projekat da samostalno izradite sajt i upotrebite svo stečeno znanje sa obuke. Završni projekat je jedan od uslova za dobijanje sertifikata i osmišljen je tako da ujedno bude i vaš prvi projekat za portfolio i CV. Tokom izrade istog, imaćete dodatnih 30 dana online podršku predavača.

POKLON

ONLINE KURS BOOTSTRAPA
& PHOTOSHOPA

70 časova

42000 RSD 33600 RSD

3 rate

20% popusta

za prijave do 01.03.2024.

KURS JAVASCRIPT

Ukoliko ste savladali osnove HTML i CSS-a, i želite da gradite karijeru kao frontend developer, najlogičniji sledeći korak bio bi JavaScript. Ukoliko vas ova oblast zanima, učenjem programskog jezika JavaScript i tehnika za frontend development napravićete značajan korak za ulazak u IT svet i usvojiti znanja koja ćete odmah moći da primenite u praksi i pronađete odlično plaćen posao koji odlikuje profesiju web programera.

JavaScript je trenutno najpopularniji skriptni jezik na webu. Na početku se ovaj programski jezik koristio samo za izradu web sajtova dok se sada sve više koristi i pri izradi kompleksnih web aplikacija. Kao i većina modernih programskih jezika, JavaSrcript takođe za osnovu ima programski jezik C, što ga čini prilično jednostavnim za upotrebu. JavaScript nije isto što i Java, to su dva potpuno različita jezika.

POKLON

ONLINE KURS BOOTSTRAPA
& PHOTOSHOPA

70 časova |42000 rsd33 600 rsd 3 rate

20% popusta za prijave do 01.03.2024.

Na kursu vas očekuje 70 časova ozbiljnog praktičnog rada i propratni zadaci za vežbanje. Nakon završetka obuke od 4 meseca dobićete završni projekat da samostalno izradite sajt i upotrebite svo stečeno znanje sa obuke. Završni projekat je jedan od uslova za dobijanje sertifikata i osmišljen je tako da ujedno bude i vaš prvi projekat za portfolio i CV. Tokom izrade istog, imaćete dodatnih 30 dana online podršku predavača.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Na kursu JavaScript stičete znanje da vaš sajt učinite dinamičnijim i interaktivnijim. Kurs je osmišljen da vam predstavi JavaScript i njegovu primenu od samih osnova pa do najnovijih trendova.  Naučićete osnove JavaScript koda i implementaciju JavaScript koda u HTML.

Tokom kursa ćeš steći znanje o osnovama JavaScript-a, jQuery-a i nekim naprednijim konceptima poput prototipnog nasleđivanja, closures, IIFE, ES6, ES7…

Na kraju kursa upoznaćete se sa Angluarom jednim od najpopularnijih frameworka današnjice.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Na kursu JavaScript stičete znanje da vaš sajt učinite dinamičnijim i interaktivnijim. Kurs je osmišljen da vam predstavi JavaScript i njegovu primenu od samih osnova pa do najnovijih trendova.  Naučićete osnove JavaScript koda i implementaciju JavaScript koda u HTML.

Tokom kursa ćeš steći znanje o osnovama JavaScript-a, jQuery-a i nekim naprednijim konceptima poput prototipnog nasleđivanja, closures, IIFE, ES6, ES7…

Na kraju kursa upoznaćete se sa Angluarom jednim od najpopularnijih frameworka današnjice.

NASTAVA PO NEDELJAMA

PRVA NEDELJA

Uvod u JavaScript

Povezivanje HTML i JavaScript dokumenata

Promenljive i osnovni izrazi

DRUGA NEDELJA

Osnove JavaScript-a

Rad sa različitim tipovima podataka, složeniji izrazi

Korišćenje if grananja

TREĆA NEDELJA

Složeno grananje (switch klauzula) i rad sa matematičkim funkcijama.

Uvod u funkcije (pisanje funkcija, pozivanje funkcija).

ČETVRTA NEDELJA

Događaji u JavaScript-u

Uvod u reaktivno programiranje

Prikaz podataka na HTML stranici iz JavaScript-a

PETA NEDELJA

Obrada grešaka, provera i obaveštavanje o grešci prilikom unošenja određenih podataka

Uvod u petlje, pisanje for petlje i obrada podataka kroz iteracije

ŠESTA NEDELJA

JavaScript – petlje i složeni izrazi

Pisanje složenijih funkcija korišćenjem for petlje i obrada podataka

Obrazlaganje praktičnih upotreba for petlje

SEDMA NEDELJA

Opis i upotreba while petlje

Uvod u nizove, pisanje nizova, kreiranje dinamičkih HTML elemenata i njihov prikaz

OSMA NEDELJA

JavaScript – Nizovi

Detaljnija obrada nizova, oblizak nizova i pojedinačan rad sa elementima niza

DEVETA NEDELJA

JavaScript – Sortiranje

Obnavljanje prethodno stečenih znanja

Vežbanje složenijih primera i primena sortiranja

DESETA NEDELJA

JavaScript – Stringovi

Konkatenacija stringova i dinamički obrada putanja slika koje će se prikazivati na HTML stranici

JEDANAESTA NEDELJA

JavaScript – Dinamički kreiranje elemenata

Primena stečenog znanja na realnim primerima

Obrada korisničkih zahteva sa HTML stranice, pozivom određenih funkcija koje odgovaraju prikazom dinamičkih elemenata na stranici

DVANAESTA NEDELJA

JavaScript – Klase

Kreiranje realne Web aplikacije ( Web podsetnik) korišćenjem JavaScript funkcija

Uvod i početak rada sa klasama

TRINAESTA NEDELJA

Prikazivanje realnih primena klasa i rad sa objektima

Izrada Web aplikacije kviz

ČETRNAESTA NEDELJA

ES6 JavaScript

Uvod u ES6 JavaScript. Rad sa konstantama i destructuring operatorom

PETNAESTA NEDELJA

Rad sa JQuery – JavaScript biblioteka

Povezivanje JQuery biblioteke sa HTML dokumentom i korišćenje bibliotečkih funkcija

ŠESNAESTA NEDELJA

Rad sa nizovima i matricama

Testiranje prethodnog znanja. Izrada složenih matričnih zadataka

SEDAMNAESTA NEDELJA

Rad sa nizovima i matricama

Nastavak izrade složenih zadataka i demonstracija realnih primena

NASTAVA PO NEDELJAMA

“Level up školu sam izabrao zbog uređenog sistema školovanja i iskusnih predavača. Posebno bih izdvojio Wed Dizajn i Java Script kurs u okviru kojih sam pratio veoma jasna i direktna predavanja koja polaznicima donose visok nivo znanja. Sada radim kao Web Developer u Zyrgon Network group.”

“Škola programiranja mi je bio odličan izbor za učenje JavaScript-a. Zahvaljujući njihovom mentorskom pristupu i praktičnim vežbama, uspeo sam da se pripremim za ulogu Frontend Developera u  kompaniji Syncitgroup.”

MLADEN RADENKOVIĆ

PREDAVAČ

Mladen Radenković je Inženjer računarstva i informatike i student master studija na Elektronskom fakultetu u Nišu. Mladen se aktivno bavi razvojem aplikacija u NodeJs-u, React-u i Java Script-u.

Može se pohvaliti posedovanjem visokim teoriskim i praktičnim znanjem iz drugih programskih jezika kao sto su C#, Java I PHP. Mladen je u Level up-u već pune tri godine, veoma je odgovoran i izuzetno odgovoran predavač, tokom rada u našoj školi od strane polaznika dobija sve pozitivne feedback-ove.

Trenutno zaposlen na poziciji front end developera u kompaniji App module.

MLADEN RADENKOVIĆ

PREDAVAČ

Mladen Radenković je Inženjer računarstva i informatike i student master studija na Elektronskom fakultetu u Nišu. Mladen se aktivno bavi razvojem aplikacija u NodeJs-u, React-u i Java Script-u.

Može se pohvaliti posedovanjem visokim teoriskim i praktičnim znanjem iz drugih programskih jezika kao sto su C#, Java I PHP. Mladen je u Level up-u već pune tri godine, veoma je odgovoran i izuzetno odgovoran predavač, tokom rada u našoj školi od strane polaznika dobija sve pozitivne feedback-ove.

Trenutno zaposlen na poziciji front end developera u kompaniji App module.

KURSEVI

KURSEVI