KURS ANDROID PROGRAMIRANJA

Kurs Android programiranja namenjen je svima koji žele da se profesionalno bave programiranjem aplikacija za pametne telefone i tablet uređaje. Kako su Android uređaji sve popularniji i dostupniji, tako raste i potreba za Android programerima. Ukoliko vaša interesovanja idu u ovom pravcu, nemojte puno oklevati – Android programiranje je vrlo traženo i njegova popularnost raste iz godine u godinu.

Akcenat obuke je stavljen na sticanje osnovnih programerskih znanja u Javi i brzo prilagođavanje na Android okruženje. Kurs je koncipiran tako da se stečena znanja proveravaju izradom same aplikacije. Na kursu vas očekuje 80 časova ozbiljnog praktičnog rada i propratni zadaci za vežbanje. Naš cilj je, da se veoma brzo po završetku kursa, naši polaznici sa svojim aplikacijama nađu na Google Play prodavnici i u profesionalnom okruženju.

Vaše učenje i napredak se konstantno prati od strane predavača i koordinatora nastave. Koordinator nastave vam je dostupan stalno i u roku od 24h vam odgovara na sva vaša pitanja postavljena na našoj platformi. Kurs Android programiranja je namenjen prvenstveno početnicima ali i onima koji imaju osnovna znanja iz programiranja. Izrada Android aplikacija, testiranje i razvoj Android programa na jednom mestu, čini da kurs plasira kompletnu paletu znanja koja će od Vas praviti veoma sposobnog, kompletnog Android programera.

POKLON

ONLINE KURS C# PROGRAMIRANJA
& BOOTSTRAPA

80 časova

53000 RSD42400 RSD

4 rate

20% popusta

za prijave do 28.02.2023.

PRIJAVI SE

KURS ANDROID PROGRAMIRANJA

Kurs Android programiranja namenjen je svima koji žele da se profesionalno bave programiranjem aplikacija za pametne telefone i tablet uređaje. Kako su Android uređaji sve popularniji i dostupniji, tako raste i potreba za Android programerima. Ukoliko vaša interesovanja idu u ovom pravcu, nemojte puno oklevati – Android programiranje je vrlo traženo i njegova popularnost raste iz godine u godinu.

Akcenat obuke je stavljen na sticanje osnovnih programerskih znanja u Javi i brzo prilagođavanje na Android okruženje. Kurs je koncipiran tako da se stečena znanja proveravaju izradom same aplikacije. Na kursu vas očekuje 80 časova ozbiljnog praktičnog rada i propratni zadaci za vežbanje. Naš cilj je, da se veoma brzo po završetku kursa, naši polaznici sa svojim aplikacijama nađu na Google Play prodavnici i u profesionalnom okruženju.

POKLON

ONLINE KURS C# PROGRAMIRANJA
& BOOTSTRAPA

60 časova |53000 rsd 42400 rsd |4 rate

20% popusta za prijave do 28.02.2023.

PRIJAVI SE

Vaše učenje i napredak se konstantno prati od strane predavača i koordinatora nastave. Koordinator nastave vam je dostupan stalno i u roku od 24h vam odgovara na sva vaša pitanja postavljena na našoj platformi. Kurs Android programiranja je namenjen prvenstveno početnicima ali i onima koji imaju osnovna znanja iz programiranja. Izrada Android aplikacija, testiranje i razvoj Android programa na jednom mestu, čini da kurs plasira kompletnu paletu znanja koja će od Vas praviti veoma sposobnog, kompletnog Android programera.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Kurs je koncipiran tako da se stečena znanja proveravaju izradom same aplikacije. Na kursu ćemo krenuti od osnovnih koncepta objektno orijentisanog programiranja, upoznavanje sa Java programiskim jezikom i Android studiom. Naučićete obradu JSON-a i rad sa REST web servisima.

Naš predavač će vam objasniti Android sistem od samih osnova kako biste zaista mogli da razumete na čemu se zasniva Android programiranje i upustite se u avanturu programiranja vaše prve Android aplikacije.

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane Level Up komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju i testiranje.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Kurs je koncipiran tako da se stečena znanja proveravaju izradom same aplikacije. Na kursu ćemo krenuti od osnovnih koncepta objektno orijentisanog programiranja, upoznavanje sa Java programiskim jezikom i Android studiom. Naučićete obradu JSON-a i rad sa REST web servisima.

Naš predavač će vam objasniti Android sistem od samih osnova kako biste zaista mogli da razumete na čemu se zasniva Android programiranje i upustite se u avanturu programiranja vaše prve Android aplikacije.

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane Level Up komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju i testiranje.

NASTAVA PO NEDELJAMA

PRVA NEDELJA

Uvodno predavanje o kursu  – sadržaj kursa

Android OS, Android API

Razvojno okruženje Android Studio

DRUGA NEDELJA

Elementi jezika Java

Četiri osnovna OOP koncepta u Javi

Klasa kao tip podatka

Projektni obrasci

TREĆA NEDELJA

Kreiranje prvog projekta

Učenje osnovnih metoda/funkcija Jave i Android-a

Jednostavni primeri Java programiranja

ČETVRTA NEDELJA

Praktična vežbanja Jave na primerima u Android Studio okruženju

Uočavanje i ispravljanje grešaka u kodu

Vežbanje često korišćenih metoda i klasa Java programiranja

PETA NEDELJA

Vežbanje OOP koncepata Java programiranja

Kreiranje klasa i nasleđivanje (Model sloj MVC obrasca)

Vežbanje projektnih obrazaca

ŠESTA NEDELJA

Upoznavanje strukture projekta u Android Studio okruženju

Upoznavanje XML jezika

Prvi koraci dodavanja elemenata na dizajn

SEDMA NEDELJA

Dizajn aplikacija (RelativeLayout, LinearLayout…)

Upoznavanje XML elemenata dizajna

OSMA NEDELJA

Dizajn aplikacija (LinearLayout, TableLayout…)

Upoznavanje XML elemenata dizajna

DEVETA NEDELJA

Dizajn aplikacija (ConstraintLayout)

Upoznavanje XML elemenata dizajna

DESETA NEDELJA

Osnove programerske logike Androida

Primer dizajnirane i programirane aplikacije

Dinamičko dodavanje elemenata na dizajn

JEDANAESTA NEDELJA

Animacije prilikom promene layout-a (dizajna)

MotionLayout – dizajn koji je pokretljiv akcijama korisnika

DVANAESTA NEDELJA

Upoznavanje dodatnih elementa (RadioGroup, CheckBox, Switch, WebView…)

Formati slika i ikona, pravilno dodavanje u projekat

TRINAESTA NEDELJA

Adapteri – povezivanje Spinner, ListView, RecyclerView elemenata sa resursima podataka

Faze životnog ciklusa aktivnosti

Kreiranje menija

ČETRNAESTA NEDELJA

Uključivanje Google reklama u aplikaciju

Priprema aplikacije za objavljivanje

Objavljivanje aplikacije

NASTAVA PO NEDELJAMA

ALEKSANDAR STOJANOVIĆ

PREDAVAČ

 Završio Elektronski fakultet u Nišu, smer Računarstvo i informatika. Aktivno se bavi razvojem Android aplikacija i prati novitete iz te oblasti.

U Level up-u je od 2018. godine gde se odlično snalazi kao predavač  i iza sebe ima dva uspešno završena semestra.Vođen time da uporni i vredni uspevaju u svojim ciljevima, Aleksandar će se potruditi da vas motiviše i podrži u vašoj nameri da naučite Android programiranje. 

ALEKSANDAR STOJANOVIĆ

PREDAVAČ

 Završio Elektronski fakultet u Nišu, smer Računarstvo i informatika. Aktivno se bavi razvojem Android aplikacija i prati novitete iz te oblasti.

U Level up-u je od 2018. godine gde se odlično snalazi kao predavač  i iza sebe ima dva uspešno završena semestra.Vođen time da uporni i vredni uspevaju u svojim ciljevima, Aleksandar će se potruditi da vas motiviše i podrži u vašoj nameri da naučite Android programiranje. 

KURSEVI

KURSEVI