KURS JAVA PROGRAMIRANJA

Želite da postanete programer, ne znate odakle da krenete? Mi znamo! Poznavanje Java programskog jezika vaša je polazna stanica za ulazak u svet programiranja. Osnovni kurs koji pružamo našim polaznicima, za cilj ima upoznavanje sa osnovama objektno orijentisanog programiranja, korišćenjem programskog jezika Java. Objektno orijentisano programiranje je koncept programiranja koji je najbliži realnom svetu, nivou razmišljanja i rešavanja problema u svakodnevnom životu.

Ukoliko želite da učite Javu, predstavljamo vam naš kurs Osnove programiranja – Java. Kurs je prilagođen početnicima i nije neophodno nikakvo predznanje za pohađanje nastave jer je kurs osmišljen tako da se sa učenjem kreće od samih osnova.

Na kursu vas očekuje 60 časova ozbiljnog praktičnog rada, propratni zadaci za vežbanje i gostujuća, besplatna, predavanja iz Androida. Nakon završetka obuke od 4 meseca, dobićete završni projekat da samostalno izradite svoj projekat. To je odličan način da iskoristite svo stečeno znanje sa kursa i ujedno napravite vaš prvi portfolio za CV. Tokom izrade završnog projekta imaćete dodatnih 30 dana online podršku predavača.

POKLON

ONLINE KURS C# PROGRAMIRANJA
& BOOTSTRAPA

60 časova

36000 RSD28800 RSD

3 rate

20% popusta

za prijave do 01.09.2024.

KURS JAVA PROGRAMIRANJA

Želite da postanete programer, ne znate odakle da krenete? Mi znamo! Poznavanje Java programskog jezika vaša je polazna stanica za ulazak u svet programiranja. Osnovni kurs koji pružamo našim polaznicima, za cilj ima upoznavanje sa osnovama objektno orijentisanog programiranja, korišćenjem programskog jezika Java. Objektno orijentisano programiranje je koncept programiranja koji je najbliži realnom svetu, nivou razmišljanja i rešavanja problema u svakodnevnom životu.

Ukoliko želite da učite Javu, predstavljamo vam naš kurs Osnove programiranja – Java. Kurs je prilagođen početnicima i nije neophodno nikakvo predznanje za pohađanje nastave jer je kurs osmišljen tako da se sa učenjem kreće od samih osnova.

POKLON

ONLINE KURS C# PROGRAMIRANJA
& BOOTSTRAPA

60 časova | 35000 rsd 28000 rsd | 3 rate

20% popusta za prijave do 01.09.2024.

Na kursu vas očekuje 60 časova ozbiljnog praktičnog rada, propratni zadaci za vežbanje i gostujuća, besplatna, predavanja iz Androida. Nakon završetka obuke od 4 meseca, dobićete završni projekat da samostalno izradite svoj projekat. To je odličan način da iskoristite svo stečeno znanje sa kursa i ujedno napravite vaš prvi portfolio za CV. Tokom izrade završnog projekta imaćete dodatnih 30 dana online podršku predavača.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Osnovni kurs koji pružamo našim polaznicima, za cilj ima upoznavanje sa osnovama objektno orijentisanog programiranja, korišćenjem programskog jezika Java. Objektno orijentisano programiranje je koncept programiranja koji je najbliži realnom svetu, nivou razmišljanja i rešavanja problema u svakodnevnom životu.

Kroz mnoštvo primera polaznici će naučiti šta su objekti i klase kao i osnovne koncepte objektno-orijentisanog programiranja (nasleđivanje, učaurenje i polimorfizam). Koncept apstrakcije u Javi biće objašnjen pomoću apstraktnih klasa i interfejsa. Čuvanje podataka u operativnoj memoriji biće objašnjeno preko nizova i kolekcija, dok će čuvanje podataka na spoljnoj memoriji biće objašnjeno u radu sa datotekama.

Nastava je osmišljena u vidu dinamičnih radionica sa obiljem praktičnih vežbi i primera. Kod nas učite samo ono najvažnije i ne gubite vreme na suvoparne priče i beskorisne detalje. Odmah primenjivo znanje – to je ono što vam Level up obećava!

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Osnovni kurs koji pružamo našim polaznicima, za cilj ima upoznavanje sa osnovama objektno orijentisanog programiranja, korišćenjem programskog jezika Java. Objektno orijentisano programiranje je koncept programiranja koji je najbliži realnom svetu, nivou razmišljanja i rešavanja problema u svakodnevnom životu.

Kroz mnoštvo primera polaznici će naučiti šta su objekti i klase kao i osnovne koncepte objektno-orijentisanog programiranja (nasleđivanje, učaurenje i polimorfizam). Koncept apstrakcije u Javi biće objašnjen pomoću apstraktnih klasa i interfejsa. Čuvanje podataka u operativnoj memoriji biće objašnjeno preko nizova i kolekcija, dok će čuvanje podataka na spoljnoj memoriji biće objašnjeno u radu sa datotekama.

Nastava je osmišljena u vidu dinamičnih radionica sa obiljem praktičnih vežbi i primera. Kod nas učite samo ono najvažnije i ne gubite vreme na suvoparne priče i beskorisne detalje. Odmah primenjivo znanje – to je ono što vam Level up obećava!

NASTAVA PO NEDELJAMA

PRVA NEDELJA

Uvod u OOP

Podešavanje radnog okruženja.

DRUGA NEDELJA

Tipovi promenljivih

HelloWorld

TREĆA NEDELJA

Grananje

Petlje

Metode

ČETVRTA NEDELJA

Rad sa nizovima

Indeksi elemenata

PETA NEDELJA

Rad sa stringovima

Rad sa tekstualnim fajlovima

ŠESTA NEDELJA

Klase

Objekti

Konstruktori

SEDMA NEDELJA

Nivoi pristupa

Upravljanje tokom programa

OSMA NEDELJA

Enkapsulacija podataka

Liste

Setovi

DEVETA NEDELJA

Mape

Enumeracija

Switch

DESETA NEDELJA

Višedimenzioni nizovi

JEDANAESTA NEDELJA

Rukovanje izuzecima

DVANAESTA NEDELJA

Sortiranje

Rekurzija

TRINAESTA  NEDELJA

Nasleđivanje klasa

Apstraktne klase

ČETRNAESTA NEDELJA

Interfejsi

Nasleđivanje i implementacija

PETNAESTA NEDELJA

GUI

NASTAVA PO NEDELJAMA

SAŠA KOSTIĆ

PREDAVAČ

Java i C# developer. Data scientist. Nakon studija Računarstva i informatike na Elektronskom fakultetu u Nišu, praktično iskustvo stiče u radu na realnim problemima. Svoje veštine sve više orijentiše ka Javi kao modernom programskom jeziku i upotrebi open-source framework-ova i biblioteka. Bavi se izučavanjem i primenom Natural Language Processing-a i Machine Learning-a.

Pored toga što je Senior programer Saša je i senior predavač, preko stotinu polaznika je uspešno završilo njegov trening.

SAŠA KOSTIĆ

PREDAVAČ

Java i C# developer. Data scientist. Nakon studija Računarstva i informatike na Elektronskom fakultetu u Nišu, praktično iskustvo stiče u radu na realnim problemima. Svoje veštine sve više orijentiše ka Javi kao modernom programskom jeziku i upotrebi open-source framework-ova i biblioteka. Bavi se izučavanjem i primenom Natural Language Processing-a i Machine Learning-a.

Pored toga što je Senior programer Saša je i senior predavač, preko stotinu polaznika je uspešno završilo njegov trening.

KURSEVI

KURSEVI