KURS PHP – WEB PROGRAMIRANJE

Naučite programiranje web sajtova i izradu PHP stranica. Danas PHP koristi nekoliko stotina hiljada programera i nekoliko miliona sajtova uključujući neke najposećenije na svetu kao što su Facebook, Yahoo, Youtube… Ovaj jezik je ubedljivo najzastupljeniji na globlanom tržištu web programiranja a istovremeno veoma lak za učenje. Njegovi dometi i krajnji rezultati primene vašeg znanja i kreativnosti mogu biti izuzetni.

Kurs je namenjen apsolutnim početnicima i nije vam potrebno nikakvo predznanje za njegovo pohađanje. PHP može da se implementira u sam kod HTML-a, delove CMS-ova (sistemi za dinamično upravljanje sadržajem) i druge oblike alata za veb razvoj. Koristi se za izradu dinamičnih veb sadržaja na serverskoj strani vebsajtova (Back-End), na primer za programiranje databaza i servera. 

Na kursu vas očekuje 90 časova ozbiljnog praktičnog rada, propratni zadaci za vežbanje i gostujuća, besplatna predavanja iz oblasti Javascript-a. Nakon završetka obuke od 4 meseca, dobićete završni projekat da samostalno izradite svoju web aplikaciju. To je odličan način da iskoristite svo stečeno znanje sa kursa i ujedno napravite vaš prvi portfolio za CV. Tokom izrade završnog projekta imaćete dodatnih 30 dana online podršku predavača. Koordinator nastave vam je dostupan stalno i u roku od 24h vam odgovara na sva vaša pitanja i zahteve.

POKLON

ONLINE KURS C# PROGRAMIRANJA
& BOOTSTRAPA

90 časova

49000 RSD

4 rate

PRIJAVI SE

KURS PHP – WEB PROGRAMIRANJE

Naučite programiranje web sajtova i izradu PHP stranica. Danas PHP koristi nekoliko stotina hiljada programera i nekoliko miliona sajtova uključujući neke najposećenije na svetu kao što su Facebook, Yahoo, Youtube… Ovaj jezik je ubedljivo najzastupljeniji na globlanom tržištu web programiranja a istovremeno veoma lak za učenje. Njegovi dometi i krajnji rezultati primene vašeg znanja i kreativnosti mogu biti izuzetni.

Kurs je namenjen apsolutnim početnicima i nije vam potrebno nikakvo predznanje za njegovo pohađanje. PHP može da se implementira u sam kod HTML-a, delove CMS-ova (sistemi za dinamično upravljanje sadržajem) i druge oblike alata za veb razvoj. Koristi se za izradu dinamičnih veb sadržaja na serverskoj strani vebsajtova (Back-End) na primer za programiranje databaza i servera. 

POKLON

ONLINE KURS C# PROGRAMIRANJA
& BOOTSTRAPA

90 časova |49000 rsd |
4 rate

PRIJAVI SE

Na kursu vas očekuje 90 časova ozbiljnog praktičnog rada, propratni zadaci za vežbanje i gostujuća, besplatna predavanja iz oblasti Javascript-a. Nakon završetka obuke od 4 meseca, dobićete završni projekat da samostalno izradite svoju web aplikaciju. To je odličan način da iskoristite svo stečeno znanje sa kursa i ujedno napravite vaš prvi portfolio za CV. Tokom izrade završnog projekta imaćete dodatnih 30 dana online podršku predavača. Koordinator nastave vam je dostupan stalno i u roku od 24h vam odgovara na sva vaša pitanja i zahteve.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Na kursu PHP programiranja krećemo sa učenjem opisnih programskih jezika HTML i CSS, upoznajemo se sa algoritmima  kako bi dobili osnovu logičkog programerskog razmišljanja a zatim sa PHP programskim jezikom i MySql.

Uz pomoć PHP-a možete generisati dinamičke web stranice, kreirati, otvarati i zatvarati datoteke, kao i čitati, upisivati ili brisati njihov sadržaj. Takođe, uz pomoć PHP-a možete preuzimati podatke iz web forme, kao i slati ili prihvatati kolačiće (cookies). Dalje, ovaj programski jezik može dodavati, brisati ili menjati sadržaj tabela u bazi podataka.

Važno je istaći da PHP može kontrolisati i korisnička prava pristupa, šifrovati podatke i praviti grafikone i tabele. Kao odgovor, ovaj programski jezik klijentu ne mora vraćati samo HTML sadržaj, već i slike, tekst, PDF datoteke ili video materijale. PHP može slati podatke i u obliku elektronske pošte, ali i parsirati, odnosno uzimati koristan sadržaj iz XML datoteke.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Na kursu PHP programiranja krećemo sa učenjem opisnih programskih jezika HTML i CSS, upoznajemo se sa algoritmima  kako bi dobili osnovu logičkog programerskog razmišljanja a zatim sa PHP programskim jezikom i MySql.

Uz pomoć PHP-a možete generisati dinamičke web stranice, kreirati, otvarati i zatvarati datoteke, kao i čitati, upisivati ili brisati njihov sadržaj. Takođe, uz pomoć PHP-a možete preuzimati podatke iz web forme, kao i slati ili prihvatati kolačiće (cookies). Dalje, ovaj programski jezik može dodavati, brisati ili menjati sadržaj tabela u bazi podataka.

Važno je istaći da PHP može kontrolisati i korisnička prava pristupa, šifrovati podatke i praviti grafikone i tabele. Kao odgovor, ovaj programski jezik klijentu ne mora vraćati samo HTML sadržaj, već i slike, tekst, PDF datoteke ili video materijale. PHP može slati podatke i u obliku elektronske pošte, ali i parsirati, odnosno uzimati koristan sadržaj iz XML datoteke.

NASTAVA PO NEDELJAMA

PRVA NEDELJA

Uvod u web development
Osnove HTML-a
Osnove CSS-a

DRUGA NEDELJA

Algoritmi
PHP uvod, instalacija
Osnove PHP infrastrukture

TREĆA NEDELJA

Sintaksa
Echo, komentari
Tipovi podataka

ČETVRTA NEDELJA

Operatori
Rad sa tekstualnim podacima
Rad sa celim brojevima, konstantama

PETA NEDELJA

Kontrola toka – uslovi (if)
Kontrola toka – uslovi (switch)

ŠESTA NEDELJA

Kontrola toka – petlje (for)
Kontrola toka – petlje (while)

SEDMA NEDELJA

Funkcije, argumenti i povratni podaci
Rad sa txt fajlovima

OSMA NEDELJA

Jednodimenzionalni nizovi
Višedimenzionalni nizovi

DEVETA NEDELJA

Osnovni ulaz/izlaz
Implementiranje PHP koda u HTML

DESETA NEDELJA

Forme – get metoda
Forme – post metoda

JEDANAESTA NEDELJA

Osnovni elementi zaštite podataka na web-u
Upload/download fajlova

DVANAESTA NEDELJA

Objektno orijentisano programiranje u PHP-u
Upoznavanje sa phpmyadmin okruženjem

TRINAESTA NEDELJA

Osnove MYSQL-a
CMS (Content Management Systems)

ČETRNAESTA NEDELJA

Izrada praktične i funkcionalne aplikacije

PETNAESTA NEDELJA

Izrada praktične i funkcionalne aplikacije

NASTAVA PO NEDELJAMA

VLADISLAV ŽIVKOVIĆ

PREDAVAČ

Iza sebe ima bogat portfolio u oblasti razvoja web aplikacija i softverskih rešenja. Vladislav je duže od 20 godina u IT vodama, trenutno zaposlen u domaćoj firmi kao PHP programer. Uvek spreman da svoje iskustvo i znanje nesebično deli sa novim genaraciijama budućih php programera.

Obožava fotografiju, često ga možete sresti u krosfit salama.

VLADISLAV ŽIVKOVIĆ

PREDAVAČ

Iza sebe ima bogat portfolio u oblasti razvoja web aplikacija i softverskih rešenja. Vladislav je duže od 20 godina u IT vodama, trenutno zaposlen u domaćoj firmi kao PHP programer. Uvek spreman da svoje iskustvo i znanje nesebično deli sa novim genaraciijama budućih php programera.

Obožava fotografiju, često ga možete sresti u krosfit salama.

KURSEVI

KURSEVI