Napredno programiranje-Java

Kurs Naprednog programiranja - Java


Upoznajte moć java programskog jezika u potpunosti
Web programiranje - php

     Naučili ste osnove (Java) programiranja i spremni ste za naredni korak? Ubrzajte rad svoje aplikacije, omogućite komunikaciju sa bazom podataka, pokrenite aplikaciju na web serveru! Uđite u svet međusobne saradnje gde ceo tim radi na izradi projekta.

ŠTA ĆETE NAUČITI
Ucenje

Rekapitulacija OOP i instalacija razvojnog okruženja


XML i JSON formati datoteka


Dodatne Java biblioteke


Alati za kolaboraciju


Maven alat


Merenje trajanja procesa i rad sa nitima


Alati za verzionisanje koda


Instalacija i podešavanje baze podataka


Konfiguracioni fajlovi


Parametrizacija programa


Samostalna aplikacija


Unit testing


Regularni izrazi


HTML opisni jezik


Template classes


Tomcat webserver


Web servisi


Java servleti


Java JSP / JSF

TEMPO KURSA
TempoKursa1

Trajanje: 60 časova


Tempo: 2 x 2 časa nedeljno

CENA KURSA
Payment

Cena: 30 000 rsd


Akcijska cena: 25 500 rsd

Poklon kurs C# i Photoshop


Plaćanje u 3 mesečne rate


Akcijska cena traje do 1.oktobra 2019.

PREDAVAČ
Predavaci

Predavač: dipl. ing. el. Saša Kostić

Java i C# developer. Data scientist. Nakon studija Računarstva i informatike na Elektronskom fakultetu u Nišu, praktično iskustvo stiče u radu na realnim problemima. Svoje veštine sve više orijentiše ka Javi kao modernom programskom jeziku i upotrebi open-source framework-ova i biblioteka. Bavi se izučavanjem i primenom Natural Language Processing-a i Machine Learning-a.

SPECIJALAN POPUST
Ucenje
SPECIJALAN POPUST od 30%

Pravo na ovaj popust imaju svi polaznici koji su već odslušali neki od kurseva u edukativnom centru Level Up
* Ovaj popust nije moguće kombinovati sa ostalim popustima.