Osnove programiranja

Kurs Osnove programiranja - Java


Napravite dobar start i savladajte osnove programiranja
Web programiranje - php

     Želite da postanete programer, ne znate odakle da krenete? Mi znamo! Poznavanje Java programskog jezika vaša je polazna stanica za ulazak u svet programiranja. Osnovni kurs koji pružamo našim polaznicima, za cilj ima upoznavanje sa osnovama objektno orijentisanog programiranja, korišćenjem programskog jezika Java. Objektno orijentisano programiranje je koncept programiranja koji je najbliži realnom svetu, nivou razmišljanja i rešavanja problema u svakodnevnom životu.

ŠTA ĆETE NAUČITI
Ucenje

Osnove programiranja (promenljive, grananja, petlje..)


Rad sa nizovima


Klase, objekti i metode


Nasleđivanje


Interfejsi


Polimorfizam


Enkapsuliranje


Upotreba generičkih podataka i metoda


Rukovanje Izuzecima (Exceptions)


Apstraktne klase


Čitanje datoteka


Stvaranje i pisanje tekstualne datoteke


Rekurzije


Rad sa kolekcijama


Dizajn paterni

TEMPO KURSA
TempoKursa1

Trajanje: 60 časova


Tempo: 2 x 2 časa nedeljno

CENA KURSA
Payment

Cena: 23 000 rsd


Akcijska cena: 19 550 rsd

Poklon kurs Photoshop


Plaćanje u 2 mesečne rate


Akcijska cena traje do 1. oktobra 2019.

PREDAVAČ
Predavaci

Predavač: dipl. ing. el. Saša Kostić

Java i C# developer. Data scientist. Nakon studija Računarstva i informatike na Elektronskom fakultetu u Nišu, praktično iskustvo stiče u radu na realnim problemima. Svoje veštine sve više orijentiše ka Javi kao modernom programskom jeziku i upotrebi open-source framework-ova i biblioteka. Bavi se izučavanjem i primenom Natural Language Processing-a i Machine Learning-a.

SPECIJALAN POPUST
Ucenje
SPECIJALAN POPUST od 30%

Pravo na ovaj popust imaju svi polaznici koji su već odslušali neki od kurseva u edukativnom centru Level Up
* Ovaj popust nije moguće kombinovati sa ostalim popustima.