KURS PROGRAMIRANJA ZA DECU

Svima nama  je potrebna neka vrsta kreativnog izraza. Nakon što je dete celog dana bilo u školi, mogućnost da radi na nečemu što voli mu pruža odličan osećaj i relaksaciju.  Deca koja ne uživaju u drugim oblicima kreativnog izrazavanja, poput crtanja, pisanja ili muzike, mogu da razviju svoju kreativnost upravo u programiranju. Još kao početnici, dok uče da programiraju, mogu da automatizuju računarske zadatke, kreiraju sopstvene igre i grade web stranice. Za decu  je vrlo važno da osete da imaju moć da nešto stvore.

Programiranje je veoma korisna veština kojom ce vaše dete razviti sposobnost rešavanja problema, kreativnost i veštine komunikacije. Programiranje razvija opštu logiku i sposobnost brzog prilagođavanja promenama. U budućnosti, kompjuteri će postati sastavni deo života u toj meri da će se nepoznavanje “jezika” kompjutera smatrati vrstom nepismenosti. Neka vaša deca nauče da kreiraju moderne web prezentacije na zanimljiv i kreativan način.

Kurs se sastoji od 50 časova praktičnog rada i propratnih zadataka za vežbanje. Tokom celog kursa i mesec dana nakon kursa deca imaju online podršku predavača. Po završetku kursa dobijaju projekat za proveru znanja koji je ujedno i jedan od uslova za dobijanje sertifikata. Učenje i napredak vašeg deteta se konstantno prati od strane predavača i koordinatora nastave koji je u stalnom kontaktu sa roditeljima. Koordinator nastave vam je dostupan stalno i u roku od 24h vam odgovara na sva vaša pitanja i zahteve. Kurs je prilagođen deci uzrasta od 11 do 14 godina.

POKLON

ONLINE KURS BOOTSTRAPA
& PHOTOSHOPA

50 časova

25000 RSD17500 RSD

2 rate

30% popusta

za prijave do 30.12.2022.

PRIJAVI SE

KURS PROGRAMIRANJA ZA DECU

Svima nama  je potrebna neka vrsta kreativnog izraza. Nakon što je dete celog dana bilo u školi, mogućnost da radi na nečemu što voli mu pruža odličan osećaj i relaksaciju.  Deca koja ne uživaju u drugim oblicima kreativnog izrazavanja, poput crtanja, pisanja ili muzike, mogu da razviju svoju kreativnost upravo u programiranju. Još kao početnici, dok uče da programiraju, mogu da automatizuju računarske zadatke, kreiraju sopstvene igre i grade web stranice. Za decu  je vrlo važno da osete da imaju moć da nešto stvore.

Programiranje je veoma korisna veština kojom ce vaše dete razviti sposobnost rešavanja problema, kreativnost i veštine komunikacije. Programiranje razvija opštu logiku i sposobnost brzog prilagođavanja promenama. U budućnosti, kompjuteri će postati sastavni deo života u toj meri da će se nepoznavanje “jezika” kompjutera smatrati vrstom nepismenosti. Neka vaša deca nauče da kreiraju moderne web prezentacije na zanimljiv i kreativan način.

POKLON

ONLINE KURS BOOTSTRAPA
& PHOTOSHOPA

50 časova |20000 rsd 16000 rsd | 2 rate

30% popusta za prijave do 20.12.2022.

PRIJAVI SE

Kurs se sastoji od 50 časova praktičnog rada i propratnih zadataka za vežbanje. Tokom celog kursa i mesec dana nakon kursa deca imaju online podršku predavača. Po završetku kursa dobijaju projekat za proveru znanja koji je ujedno i jedan od uslova za dobijanje sertifikata. Učenje i napredak vašeg deteta se konstantno prati od strane predavača i koordinatora nastave koji je u stalnom kontaktu sa roditeljima. Koordinator nastave vam je dostupan stalno i u roku od 24h vam odgovara na sva vaša pitanja i zahteve. Kurs je prilagođen deci uzrasta od 11 do 14 godina.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Cilj kursa programiranja za decu  je da ih naučimo kako da na jednostavan, zabavan i razumljiv način naprave svoj prvi web sajt. Ovo je idealna  prilika da osnovci neprimetno uđu u svet web programiranja i steknu potrebne preduslove za dalje usavršavanje i sve to uz igru i dobru zabavu.

Polaznici ovog kursa će se upoznati sa opisnim programskim jezicima HTML-om i CSS-om. Kako su  HTML i CSS jednostavni za učenje preporučuje se učenicima u osnovnoj školi kao i srednjoškolcima. Naučiće da menjaju stilove i boju teksta na sajtu, da ubacuju slike, menjaju boju pozadine sve u cilju  da naprave sajt baš kakav bi oni želeli.

Interesovanje dece za kompjutere treba podržati i omogućiti im dalji razvoj, razvoj koji je neophodan za moderan život i potpuno razumevanje tehnologije! Svratite još danas do nas i rezervišite mesto za vaše dete.

Na sledećem linku pogledajte završni projekat naših najmlađih programera http://osnovci.levelup.rs/

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Cilj kursa programiranja za decu  je da ih naučimo kako da na jednostavan, zabavan i razumljiv način naprave svoj prvi web sajt. Ovo je idealna  prilika da osnovci neprimetno uđu u svet web programiranja i steknu potrebne preduslove za dalje usavršavanje i sve to uz igru i dobru zabavu.

Polaznici ovog kursa će se upoznati sa opisnim programskim jezicima HTML-om i CSS-om. Kako su  HTML i CSS jednostavni za učenje preporučuje se učenicima u osnovnoj školi kao i srednjoškolcima. Naučiće da menjaju stilove i boju teksta na sajtu, da ubacuju slike, menjaju boju pozadine sve u cilju  da naprave sajt baš kakav bi oni želeli.

Interesovanje dece za kompjutere treba podržati i omogućiti im dalji razvoj, razvoj koji je neophodan za moderan život i potpuno razumevanje tehnologije! Svratite još danas do nas i rezervišite mesto za vaše dete.

NASTAVA PO NEDELJAMA

PRVA NEDELJA

Šta čini jedan web sajt?

Uvog u HTML, HTML strukturu i tagove

DRUGA NEDELJA

Formatiranje texta

Naslovi

Paragrafi

TREĆA NEDELJA

Linkovi

Ubacivanje slika i video materijala na sajt

ČETVRTA NEDELJA

Pisanje listi

HTML tabele

PETA NEDELJA

Forme i njeni elementi

Izrada proste html strane

ŠESTA NEDELJA

Upoznavanje sa CSS-om, njegovim osnovnim pravilima i stilizacijom elemenata

SEDMA NEDELJA

Prikaz i tipovi elemenata

Razumevanje klasa i identifikatora

OSMA NEDELJA

Boja i njihovo definisanje na webu

Unutrašnji i spoljašnji razmaci elemenata

DEVETA NEDELJA

Borderi i box model

Visine i širine elemenata

DESETA NEDELJA

Stilizacija teksta i korišćenje google fontova

Stilizacija listi i tabela

JEDANAESTA NEDELJA

Pozicioniranje elemenata

Display i overflow

DVANAESTA NEDELJA

Pseudo elementi i klase

2D animacije i tranzicije

TRINAESTA NEDELJA

Priprema i provera znanja za završni projekat (funkcionalan web sajt)

NASTAVA PO NEDELJAMA

AMIR PANDŽIĆ

PREDAVAČ

Amir je završio Elektronski fakultet Univerzitet CG smer Primenjenog računarstva.
Usavršavao se u našoj školi 2017 godine, gde je bio jedan od naših najboljih polaznika.
Po završetku usavršavanja zaposlio se u Švedskoj kompaniji kao web developer, gde i danas radi na razvoju web aplikacija.

Iza sebe ima bogat portfolio u izradi web aplikacija, web shop-ova kako za domaće tako i za strane kompanije.
Znanje koje je stekao kao developer i tokom usavršavanja nesebično deli sa novim generacijama budućih developera.

AMIR PANDŽIĆ

PREDAVAČ

Amir je završio Elektronski fakultet Univerzitet CG smer Primenjenog računarstva.
Usavršavao se u našoj školi 2017 godine, gde je bio jedan od naših najboljih polaznika.
Po završetku usavršavanja zaposlio se u Švedskoj kompaniji kao web developer,
gde i danas radi na razvoju web aplikacija.
Iza sebe ima bogat portfolio u izradi web aplikacija, web shop-ova kako za domaće tako i za strane kompanije.
Znanje koje je stekao kao developer i tokom usavršavanja nesebicno deli sa novim generacijama
budućih developera.

KURSEVI

KURSEVI