KURS REACT-A

React je revolucionirao način na koji razmišljamo o izradi veb aplikacija. Umesto da se bavimo manipulacijom DOM elemenata direktno, sa Reactom kreiramo ponovno upotrebljive komponente koje se dinamički osvežavaju kako se menja stanje aplikacije. Ova metodologija omogućava brži razvoj, bolju održivost i poboljšane performanse.

Na kursu vas očekuje 60 časova ozbiljnog praktičnog rada i propratni zadaci za vežbanje. Nakon završetka obuke od 4 meseca dobićete završni projekat da samostalno izradite aplikaciju i upotrebite svo stečeno znanje sa obuke. Završni projekat je jedan od uslova za dobijanje sertifikata i osmišljen je tako da ujedno bude i vaš prvi projekat za portfolio i CV. Tokom izrade istog, imaćete dodatnih 30 dana online podršku predavača.

POKLON

ONLINE KURS BOOTSTRAPA
& PHOTOSHOPA

60 časova

40000 RSD32000 RSD

2 rate

20% popusta

za prijave do 01.09.2024.

KURS REACT-A

React je revolucionirao način na koji razmišljamo o izradi veb aplikacija. Umesto da se bavimo manipulacijom DOM elemenata direktno, sa Reactom kreiramo ponovno upotrebljive komponente koje se dinamički osvežavaju kako se menja stanje aplikacije. Ova metodologija omogućava brži razvoj, bolju održivost i poboljšane performanse.

Na kursu vas očekuje 60 časova ozbiljnog praktičnog rada i propratni zadaci za vežbanje. Nakon završetka obuke od 4 meseca dobićete završni projekat da samostalno izradite aplikaciju i upotrebite svo stečeno znanje sa obuke. Završni projekat je jedan od uslova za dobijanje sertifikata i osmišljen je tako da ujedno bude i vaš prvi projekat za portfolio i CV. Tokom izrade istog, imaćete dodatnih 30 dana online podršku predavača.

POKLON

ONLINE KURS BOOTSTRAPA
& PHOTOSHOPA

60 časova |40000 rsd 32000 rsd |
2 rate

20% popusta za prijave do 01.09.2024.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Na kursu vas očekuje 60 časova ozbiljnog praktičnog rada i propratni zadaci za vežbanje. Nakon završetka obuke od 4 meseca dobićete završni projekat da samostalno izradite aplikaciju i upotrebite svo stečeno znanje sa obuke. Završni projekat je jedan od uslova za dobijanje sertifikata i osmišljen je tako da ujedno bude i vaš prvi projekat za portfolio i CV. Tokom izrade istog, imaćete dodatnih 30 dana online podršku predavača.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

Na kursu vas očekuje 60 časova ozbiljnog praktičnog rada i propratni zadaci za vežbanje. Nakon završetka obuke od 4 meseca dobićete završni projekat da samostalno izradite aplikaciju i upotrebite svo stečeno znanje sa obuke. Završni projekat je jedan od uslova za dobijanje sertifikata i osmišljen je tako da ujedno bude i vaš prvi projekat za portfolio i CV. Tokom izrade istog, imaćete dodatnih 30 dana online podršku predavača.

NASTAVA PO NEDELJAMA

PRVA NEDELJA

Uvod u React i deklarativno programiranje

DRUGA NEDELJA

Vežbanje osnovnih koncepata Javascript-a

TREĆA NEDELJA

Osnove React komponenti

Root Component, Strict Mode

Osnove i pravila JSX

ČETVRTA NEDELJA

Osnove props komponenti

One-Way Data Flow koncept

PETA NEDELJA

Conditional Rendering

Ekstraktovanje JSX koda u nove komponente

ŠESTA NEDELJA

React fragmenti

Osnove React State

SEDMA NEDELJA

Rad sa događajima

Mehanizam React State

OSMA NEDELJA

React Developer Tools

Promena State

DEVETA NEDELJA

Liste

Render lista

DESETA NEDELJA

Forme kroz State

Forme kroz Props

JEDANAESTA NEDELJA

Code splitting

Sortiranje i čišćenje lista

DVANAESTA NEDELJA

Kompozicija komponenti

TRINAESTA NEDELJA

Prop drilling

ČETRNAESTA  NEDELJA

Data fetch

Asinhroni pozivi

PETNAESTA NEDELJA

Loading i Error stanja

NASTAVA PO NEDELJAMA

DEJAN RANĐELOVIĆ

PREDAVAČ

Dejan je stekao diplomu iz Računarstva i Informatike na Elektronskom Fakultetu, gde je izgradio čvrst temelj teorijskog razumevanja i praktičnih veština u oblasti računarstva. Njegov apetit za znanjem i istraživanje ga je dovelo do trenutnih Master studija, gde dodatno produbljuje svoje razumevanje najnovijih tehnologija i trendova u svetu programiranja.

Sa bogatim iskustvom u radu sa React-om i Node.js-om, Dejan je postao istaknuti stručnjak u oblasti front-end razvoja. Njegovo duboko razumevanje ovih tehnologija omogućava mu da kreira dinamične i interaktivne veb aplikacije koje isporučuju besprekoran korisnički doživljaj.

Njegovo profesionalno iskustvo u kompaniji Appmodue, koja ima sedište u Švajcarskoj, dodatno naglašava njegovu sposobnost za uspeh u realnom poslovnom okruženju. Kao Front-End Developer, Dejan radi na razvoju visokokvalitetnih softverskih rešenja koja zadovoljavaju zahteve zahtevnih tržišta.

DEJAN RANĐELOVIĆ

PREDAVAČ

Dejan je stekao diplomu iz Računarstva i Informatike na Elektronskom Fakultetu, gde je izgradio čvrst temelj teorijskog razumevanja i praktičnih veština u oblasti računarstva. Njegov apetit za znanjem i istraživanje ga je dovelo do trenutnih Master studija, gde dodatno produbljuje svoje razumevanje najnovijih tehnologija i trendova u svetu programiranja.

Sa bogatim iskustvom u radu sa React-om i Node.js-om, Dejan je postao istaknuti stručnjak u oblasti front-end razvoja. Njegovo duboko razumevanje ovih tehnologija omogućava mu da kreira dinamične i interaktivne veb aplikacije koje isporučuju besprekoran korisnički doživljaj.

Njegovo profesionalno iskustvo u kompaniji Appmodue, koja ima sedište u Švajcarskoj, dodatno naglašava njegovu sposobnost za uspeh u realnom poslovnom okruženju. Kao Front-End Developer, Dejan radi na razvoju visokokvalitetnih softverskih rešenja koja zadovoljavaju zahteve zahtevnih tržišta.

KURSEVI

KURSEVI